DISPERVAN - AKRYLÁTOVÁ FASÁDNÍ BARVA

POPIS PRODUKTU

Dispervan barva je vyrobená na bázi vodní emulze polymerových pojiv. Snadno se aplikuje, má dobrou přilnavost na podklad, je paropropustná, odolná vůči alkáliím, otěru a středně těžkým klimatickým podmínkám, je světlostálá.

POUŽITÍ

Podklad, na který se Dispervan aplikuje, musí být suchý, čistý a bez odstupujících částic. Vždy se doporučuje povrch nejprve naimpregnovat Simpra univerzální fasádní impregnací, obzvláště pokud je v podkladu již málo pojiva (pískovitý se sklonem k prášení). Aplikuje se štětcem, válečkem či stříkáním ve dvou vrstvách. Druhá vrstva (neředěná nebo rozředěná 5 - 10% vody) se aplikuje až po úplném zaschnutí první vrstvy. Nepoužijeme-li impregnaci, doporučujeme aplikaci 3 vrstev s tím, že při aplikaci první vrstvy barvu rozředíme 30% vody, další vrstvy pak neředíme, případně rozředíme max. 5 - 10% čisté vody. Práce se nedoporučuje při teplotách nižších než +5 °C!

VYDATNOST

V jedné vrstvě 4 - 5 m2 / 1 litru dle nasákavosti podkladu. Nesmí zmrznout.

BALENÍ

0.75l / 2 l / 3 l / 5 l / 15 l

ŘEDIDLO

Ředí se čistou vodou.

ODSTÍNY

Vyrábí se v bílém odstínu. Pomocí Top Mix tónovacího systému lze připravit celou řadu odstínů jak z naší vzorkovnice tak i ze vzorkovnic ostatních výrobců a vzorkovnice RAL.