O nás

Společnost Chromos Svjetlost sídlí v Luzani, vesnici blízko města Slavonski Brod.

Více jak 100 letá tradice v oblasti výroby barev a ideální lokalita s velmi dobrým dopravním spojením a infrastrukturou jsou výborné základ pro provoz a rozvoj společnosti.

Náš dlouhodobý růst začal v polovině 90.let. Vyjímečná kvalita výrobků a velmi úzký vztah s našimi odběrateli nám pomohlo se velmi významným výrobcem na některých evropských trzích.

Nepřetržitá práce na zlepšování a dalším rozvoji těchto dvou našich základních kamenů obchodní strategie nám pomáhá zlepšovat naše obchodní výsledky rok co rok. Náš systém tónování zaručuje velmi vysokou kvalitu a konkurenceschopnost na mezinárodních trzích.

Významné investice do rozvoje nových a zlepšování stávajících výrobků přinesly širokou nabídku kvalitních produktů srovnatelných s největšími evropskými výrobci barev a laků.

Tato kvalita našich výýrobků pomohla zvýšení poptávce po nich na evropských trzích a naše exporty jsou na vzestupu. Zkušení zaměstnanci a velmi dobře vybavené vývojové centrum nám umožňuje dívat se do budoucnosti s jistotou na další rozvoj.

Vstup Chorvatska do EU nám umoňuje se dále úspěšně rozvíjet a oslovit další zákazníky členských států EU.

 • 1920.

  Založena výroba barev v Ratkovici.

 • 1933.

  Otevřena výroba suchých nástěných barev Bojana v Cigleniku.

 • 1947.

  Bojana transformována do výrobního závodu v Luzani.

 • 1956.

  Založena společnost Svjetlost Luzani.

 • 1959.

  Produktová řada byla rozšířena a společnost přejmenována na Svjetlost chemický průmysl.

 • 1977.

  Společnost se stává dceřinou společností Chromos chemické továrny a je přejmenována na Chromos Svjetlost.

 • 2000.

  Představení nové řady ekologických produktů Aqualux.

 • 2005.

  Produktová řada rozšířena o omítky.

 • 2010.

  Produktová řada rozšířena o průmyslové výrobky.

 • 2014.

  Byl zahájen projekt O ODSTÍN LEPŠÍ, přičemž 50% prostředků bylo čerpáno ze Strukturních fondů EU. Cílem je zvýšení výrobních a skladištních kapacit a zaměstnat 24 nových zaměstnanců.

 • 2016.

  Vybudován nový provoz o velikosti 800 mv rámci projektu O ODSTÍN LEPŠÍ. Rozšíření trhu i o země EU.

 • 2017.

  Provedení projektu pod názvem O ODSTÍN LEPŠÍ - ICT, jehož cílem je pořízení nového vybavení pro informatiku a nadstavba stávajícího ERP systému i systému skladištního provozu.

 • 2020.