Barevná abeceda

Barvy v prostoru mohou být pasivní, aktivní a neutrální. Silné barvy – zvláště červená, oranžová a žlutá jsou aktivní barvy a lidem dodávají energii. Barvy, které připomínají nebe a vodu – modrá, zelená, světle fialová jsou barvy pasivní a působí uklidňujícím dojmem.

Barva je smyslový zážitek, který vzniká, když světlo charakteristického spektra dá podnět receptorům v sítnici oka. Barvu také připisujeme povrchům objektů, materiálům, světelným zdrojům atd., podle toho, jaké jsou jejich vlastnosti absorpce, reflexe nebo emise světelného spektra.

Tradiční rozdělení barev je na primární a sekundární. Tři primární barvy jsou: červená, žlutá a modrá. Primární jsou, protože je nelze vytvořit smícháním jiných barev. Tři sekundární barvy se získávají smícháním základních barev: červená + žlutá = oranžová, modrá + žlutá = zelená a modrá + červená = fialová. Existují i terciární barvy, které se získávají smícháním primárních a sekundárních barev (např. modrozelená, žlutozelená a jiné).

Další dělení barev je na teplé (červená, žlutá, oranžová) a studené (modrá, fialová, zelená). Takto se dělí, protože se v přírodě mohou vyskytovat u daných tepelných stavů (červená – oheň, modrá – moře). Do neutrálních barev patří hnědá, barva kávy apod.

Komplementární barvy jsou dvě barvy, z nichž ani jedna není v druhé barvě. Tyto se nacházejí na opačných stranách Ostwaldova kruhu barev. To jsou: oranžová a modrá (protože oranžová vzniká smícháním červené a žluté, tj. nemá v sobě nic z modré barvy), fialová a žlutá, červená a zelená.

Duhové barvy zahrnují spektru šesti barev (primární a sekundární), které můžeme vidět, když paprsek světla prochází trojstranným křišťálovým jehlanem.

Symbolický význam barev

Barvy mají odedávna i velkou symbolickou hodnotu. Např. zlatá barva (zvláště v křesťanském malířství) představuje vyzařování ducha a světlo, zatímco fialová (purpurová) je vladařská barva, protože římští císařové, kteří titul zdědili, dostávali přídomek „Porfyrogenet“ (tzn. „v purpuru zrozený“) kvůli vzácnému fialovému kamenu – porfýru, který císařové přiváželi z dalekého Egypta.

Symbolická hodnota barvy se mění dle toho, v jakém okolí se využívá. Červená je například barva lásky, ale v politickém životě označuje komunismus. Zelená je barva naděje, ale zároveň Islámu a i hnutí pro ochranu přírody – „Zelených“. V evropském kulturním kruhu je černá barva smutku a pokory, ovšem na Dálném Východě, např. v Indii je to barva bílá. Ostatní barvy jsou stejně tak symbolické: žlutá je barva židovství, ale i Vatikánu; černá je barva fašismu a teroru všeobecně; růžová označuje optimismus, fialová žárlivost, atd.

Psychologické působení barev

Barvy jsou více než jen vizuální a pěkná kombinace. Ony představují druh neverbální komunikace. Kromě toho mají i svou symboliku a význam, barvy někdy vyvolávají i konkrétní fyzické reakce.

Je totiž dokázáno, že červená barva zvyšuje krevní tlak, žlutá působí povzbudivě, vyvolává radost a veselí; oranžová působí svátečně, vesele, vyvolává pocit zdraví a životní radosti; zelená uklidňuje a vytváří vnitřní klid; modrá uklidňuje a podporuje koncentraci; fialová tlumí vášně a bílá barva unavuje.

Barvy kromě toho, že mohou být pasivní, aktivní a neutrální, mají své pozitivní a negativní významy. Každá barva má daný psychologický význam, tj. vyvolávají v nás různé pocity. Tady jsou některé barvy a jejich působení:

Červená – silné, dráždivé působení, zlepšuje náladu, zrychluje puls, dýchání a svalové napětí. Červená barva označuje lásku, vášeň, radost, ale některé nuance této barvy (tmavě červená) představují ďábla a revoluci.

Červená barva je mocná a má nejdelší vlnovou délku světelného spektra. Může podnítit silné fyzické a emocionální reakce. Zdá se nám blíže než ve skutečnosti je a přitahuje pozornost. Sledování červené barvy může zvýšit počet srdečních tepů a zrychlit dýchání, což může být užitečné, pokud potřebujete trochu povzbudit. Spojuje se s láskou, teplem a pohodlím. Je považována za intenzivní až divokou barvu, která vyvolává vzrušení.

Žlutá – působí povzbudivě, vyvolává radost a veselí a představuje naději. Je dobře viditelná a využívá se v dopravě. Pozitivní významy této barvy jsou prozíravost, bystrost, inteligence, radost, organizace, jaro a negativní významy, které s sebou nosí, jsou lenost a cynismus.

Žlutá je nejtěžší barva pro lidské oko, kterou mozek musí dešifrovat, takže je zaznamenáno, že příliš mnoho žluté barvy může způsobovat nevolnost a bolesti hlavy. Být vystaven této barvě může vyvolat mentální aktivitu a zvýšit energii. Je zjištěno, že zvyšuje koncentraci, takže se často využívá v sešitech. Je považována za veselou a optimistickou barvu. Žlutá může také způsobit úzkost a nedostatek sebeúcty.

Oranžová – působí svátečně, vesele, vyvolává pocit zdraví, životní radosti. Oranžová barva označuje stálost, odvahu, spolehlivost, přátelství, teplo a energii. Negativní významy jsou neinformovanost a méněcennost.

Využívajíce kombinace červené a žluté je tato barva považována za teplou a energickou. Absolutně nemá uklidňující účinek a je silně spojena s ambicemi a novými fázemi v životě. V terapii barvami se využívá pro léčení plic a pro zvýšení úrovně energie. Fyziologicky je zdokumentováno zvýšení průtoku krvi v mozku, což může zvýšit mentální aktivity. Je snadno viditelná, takže se často využívá na staveništích nebo místech, kde existuje nebezpečí úrazu.

Zelená – uklidňuje, působí mírně, vytváří vnitřní klid, uklidňuje zrak. Zelená barva nese charakteristiku bohatství, zdraví, přírody, naděje, růstu, svěžesti a zodpovědnosti. Kromě toho znamená i závist, vinu, žárlivost a poruchu.

Zelená barva se nachází uprostřed světelného spektra a je populární v nemocnicích, protože vytváří prostředí pro výchovu a zdraví. To je proto, že má silné spojení s přírodou. Mnohé symboly a loga mají zelenou jako základní barvu. Poté, co byla rozpoznána jako barva, která symbolizuje plodnost, byla často používána na svatbách v patnáctém století. Nejlehčí barva pro oči, čímž vytváří uklidňující efekt a je často využívání při zařizování interiéru. Badatelé zjistili, že zelená barva zlepšuje schopnost čtení. Někteří studenti zjistili, že držení průhledného zeleného papíru přes materiál ke čtení zlepšuje rychlost čtení a porozumění čtenému.

Modrá – působí uklidňujícím dojmem, na rozdíl od červené, pasivně, chladně, podporuje koncentraci a zklidňuje. Modrá barva představuje klid, lásku, aristokracii, akceptování, trpělivost, porozumění, spolupráci, pohodlí, loajalitu a bezpečnost. Negativní význam modrých odstínů je strach, chlad, pasivita a deprese.

Modrá je považována za barvu, která uklidňuje, ale i za barvu z obchodního světa. Z toho důvodu jsou mnohé místnosti modré, protože je to barva, která pomáhá u lidí vyvolat uklidňující účinek. Také může vytvořit stav deprese, protože hodně modré barvy je chladné a smutné. Modrá barva také snižuje puls a tělesnou teplotu.

Fialová – působí mysticky, tajemně, okouzluje a tlumí vášně. Fialová je spojována s čarodějnictvím, sofistikovaností a vírou, ale z druhé strany představuje i zábrany a zákaz. Tato barva se málokdy objevuje v přírodě. Má nejkratší vlnovou délku ve světelném spektru a podporuje meditaci a hluboké rozmýšlení u těch, kteří ji vidí. Protože je v přírodě vzácná, stala se historicky i symbolem bohatství a moci.

Bílá – působí únavně. Bílá barva symbolizuje čistotu, svěžest, lehkost a dobrotu, ale je i synonymem pro zimu, chlad a dálku. Bílá je barva totální reflexe světelného spektra. Je považována za čistou a sterilní, takže je populární v lékařském oboru, kde je sterilita velmi důležitá.

Černá – představuje vážnost, eleganci, dramatičnost a oddanost, ale z druhé strany nese i konotaci zla, smrti, emotivního chladu a neznalosti. Černá barva absorbuje všechny barvy ve světelném spektru. Ta charakteristika odebrání světla působí výhružně, takže se mnozí lidé bojí tmy. Vytváří absolutní jas, když se využívá při psaní vzkazů a má dobrou rovnováhu s bílou. Také je nejhustější barvou a tímto způsobem může dát dojem hmotnosti předmětům, které jsou obarvené na černo. Často je využívána ve světě mody a designu kvůli efektu zúžení objemu těla.

Hnědá – barva, která je evolučně spojena s naším mozkem, protože sugeruje, že je jídlo jedlé nebo zralé. Má silný vztah s přírodou a zemí, jako zelená, a je považována za druhou nejoblíbenější barvu mezi muži, hned za modrou. Je spojena s teplem a pohodlím, může pomoci lidem, aby se cítili příjemně a bezpečně.

Růžová – je považována za ženskou barvu, která uklidňuje a je to romantická barva, která označuje něžné city.

Šedá – má se za to, že má na nás malý nebo téměř žádný psychologický vliv. Obchodní obleky jsou obvykle šedé barvy a tak ji můžeme spojit se sebevědomím a samostatností. Ukazuje na nedostatek barvy a vitality, což může způsobovat depresivní stavy. Také se uvádí jako označení pro počasí, začátek zimního spánku, protože jsou dny kratší a noc přichází dříve.

Prostorové působení barev

Lidskému oku se teplé barvy zdají bližší a chladné vzdálenější, přestože se nacházejí na stejné vzdálenosti od oka.

Jste někdy nervózní, když se nacházíte v pokoji žluté barvy? Zda-li Vás modrá barva zklidňuje a uvolňuje? Umělci a designéři interiéru vědí, jak mohou barvy dramaticky ovlivňovat náladu a emoce.  Některé barvy ovlivňují zvýšení krevního tlaku nebo zrychlují metabolismus. Samozřejmě, Vaše pocity ve vztahu k jednotlivým barvám jsou ve skutečnosti část zkušeností, které máte nebo kultury, ve které žijete. Například, zatímco bílá barva je v mnohých západních zemích symbolem čistoty a nevinnosti, v některých východních zemích je symbolem smutku.

Barvy v prostoru mohou být pasivní, aktivní a neutrální. Silné barvy – zvláště červená, oranžová a žlutá jsou aktivní barvy a lidem dodávají energii. Barvy, které připomínají nebe a vodu – modrá, zelená, světle fialová jsou pasivní barvy a působí uklidňujícím dojmem. Šedá barva je nejpřijatelnější pro lidské oko, zatímco žlutá barva jej irituje.

Pro ložnici se doporučují odstíny zelené, modré a fialové barvy. Tyto působí odpočinkově a mohou uspíšit faktor romantiky mezi vámi a vaším partnerem. Pokud do své ložnice chcete přinést harmonii a souladu, pak použijte jen dva odstíny některé z neutrálních nebo pasivních barev.

Výběr barev při zařizování interiéru

Při zařizování nebo rekonstrukci interiéru je nejtěžší rozhodnutí při výběru barev, v první řadě stěn. Celkový vzhled a dojem prostoru ve velké míře závisí na dobrém výběru barvy stěn. Při výběru barev slaďte barvu stěn s barvou nábytku, účelem pokoje, který zařizujete a eventuálně s vaší nejoblíbenější barvou. Nezapomeňte, že i nábytek, který později koupíte, by měl být sladěn s barvami, které vyberete.

Jak zvolit barvy?

Začněte od kruhu barev – primárních (červená, modrá a žlutá), sekundárních (oranžová, zelená a fialová) a terciárních barev (které jsou směsí různého podílu primárních a sekundárních barev a kombinováním vytvářejí různé odstíny barev). Bílá a černá barva se často dodávají do těchto kombinací, aby se dosáhlo světlejšího nebo tmavšího odstínu.

Rozmyslete si, přejete-li si teplé nebo chladnější barvy. Červená barva může zvýšit atmosféru prostoru, ale doporučuje se využít ji, jen aby se zdůraznila jedna část prostoru. Nedoporučuje se obarvit dětský pokoj na červeno, protože může vyvolat podrážděnost. Oranžová a žlutá barva dávají teplo prostoru, takže se je doporučuje využívat zvláště v místnostech se severní orientací. Chladnější barvy jako je zelená nebo barva ledu se považují za uklidňující, takže se doporučují v ložnicích. Šedá nebo tmavě modrá barva se nedoporučuje pro kuchyni a jídelnu.

Sytě zelené, modré, oranžové a žluté odstíny dělají prostor větším a doporučuje se využívat je v kuchyni a jídelně.

Vyrobte si své schéma barev.

Využijte kruh barev, abyste si připravili schéma, které nejvíce vyhovuje vašim přáním. Existují čtyři druhy možných barevných schémat:

Harmonická schémata

Všechny barvy jsou sladěné a nekonkurují jedna druhé. Převládává uklidňující atmosféra, protože ani jedna barva nevyžaduje zvláštní pozornost. Existují dva základní typy harmonických schémat:

  • Jednobarevné schéma, kterým se rozumí jedna barva slabé intenzity, jako je např. světlá béžová, světle šedá nebo bílá v omezeném rozpětí hodnoty. Toto schéma se často využívá pro výstavní prostor, protože její klid vytváří dokonalé pozadí. Pokud chcete zdůraznit předmět syté, nápadné barvy, v tomto schématu on určitě přitáhne pozornost na sebe, přerušením jednobarevnosti.
  • Monochromatické schéma tvoří celý prostor výjimečným. Skládá se z jednoho odstínu, ale v širokém spektru hodnoty a intenzity z jednobarevného schématu. Monochromatické schéma, které je například založeno na žluté barvě může zahrnovat světle žlutou, citronově žlutou a zlatožlutou, které se mohou použít samostatně nebo v kombinaci.

Kontrastní schémata

Na rozdíl od harmonických, existují kontrastní schémata, aby na sebe přitáhla pozornost. Zde barva není náhodná, ale představuje základní bod. Existuje několik účinných druhů kontrastních schémat. Pro začátek, kontrastu můžete dosáhnout použitím analogových barev, což znamená, že např. můžete kombinovat modrou s tyrkysovou (modro-zelenou), které se na kruhu barev nacházejí vedle sebe. Někdy analogové barvy nedávají příliš velký kontrast, ale vypadají spíše jako harmonická schémata.

Z následujících způsobů využijte dvě komplementární barvy, které jsou jedna naproti druhé na kruhu, např. modrou a oranžovou a můžete využít i modrou z jedné strany a několik odstínů oranžové z druhé strany a naopak. Přidáte-li do hry více barev, vytváříte kontrasty pomocí triád, kde celou škálu můžete rozšířit dalšími odstíny každé barvy ze systému triád. Dále, velmi pěkných a sladěných kontrastů můžete dosáhnout i použitím teplých a studených barev a celá oblast se dále rozšiřuje zakomponováním různých vzorků a materiálů.

Použití vybrané palety barev

Při zařizování prostoru se doporučuje začít s předměty jako je nábytek a koberec, je těžší je vybrat a jsou i dražší. Poté, co vyberete svůj nábytek, zvolte i barvu stěn.

Buďte pozorní, když vybíráte barvu stěn – jsou levné a mohou se vyrobit v jakékoliv barvě a v jakémkoliv odstínu, který si vyberete. Můžete se rozhodnout, chcete-li raději zdůraznit nábytek nebo stěny. Například, někdo se rozhodne pro neutrální nábytek, ale zvolí si odvážné a intenzivní barvy pro stěny a někdo vychází z barev světlé intenzity, aby zdůraznil nábytek v prostoru.

Jak zvolit barvy stěn pro různé prostory v domě?

Barva stěn – obývací pokoj

Obývací pokoj je prostor, v němž trávíte nejvíce času. S barvami v něm můžete experimentovat, ale myslete na to, abyste neudělali příliš velký kontrast mezi barvami nábytku a stěn. Nejlepší volba pro barvy obývacího pokoje jsou pastelové barvy. Světlejší barvy jako jsou krémová nebo jemně žlutá napomůže teplému dojmu, zatímco chladnější tóny jako je šedá dodá formálnější atmosféru. Syté barvy se nedoporučují, zvláště ne červená, zatímco bordó nebo kaštanová se mohou velmi dobře zakomponovat.

Barva stěn – kuchyně a jídelna

Vyberte si příjemné barvy v kuchyni a v jídelně, aby pro vás příprava a konzumace jídla byla co nejpříjemnější. Vedle sladění s barvou kuchyňských elementů, barvou stěn v kuchyni je potřeba přizpůsobit se i barvě dlažby nebo ochranného skla, které jsou neopomenutelnou součástí každé kuchyně. Pro kuchyni jsou nejlepší světlé a něžné a živé tóny. Barva broskve, hnědá nebo žlutá mohou být dobrou volbou a některé sytější barvy jako je cihlově červená mohou velmi dobře zdůraznit více neutrální barvy. Zemní tóny v jídelně dodávají pocit tepla a červená a oranžová barva mohou zvýšit chuť k jídlu. V této části domu se nedoporučuje využití studených odstínů šedé a modré barvy, protože snižují chuť k jídlu.

Barva stěn - ložnice

Ložnice je místo k odpočinku a relaxaci, takže i barvy stěn by měly být sladěné s účelem tohoto prostoru v domě. Stěny ložnice je nejlepší obarvit modrou, fialovou, šedou nebo béžovou barvou. Neutrální odstíny těchto barev Vám pomohou, abyste snáze usnuli. Oranžová a červená barva nejsou vhodné pro stěny ložnice, protože vás budí.

 Doporučuje se zelená, modrá a světlé a zemní tóny. Barvy broskvová, růžová, kaštanová mohou vytvořit romantickou atmosféru.

Barva stěn – dětský pokoj

Stěny dětského pokoje mohou být vymalovány nejrozmanitějšími barvami. Barvy by měly být živé, ale ne příliš syté a fosforující, aby u dětí nevzbuzovaly agresi. Pokud zařizujete pokoj pro miminko, použijte světlejší a něžnější barvy a pastelové odstíny. V dětském pokoji můžete na každou stěnu zvolit jinou barvu nebo dokonce na stejnou stěnu nanést dvě různé, nejčastěji kontrastní barvy. Zdi dětského pokoje můžete ještě ozvláštnit využitím nástěnných nálepek.

Chyby při výběru barev

Barvy jsou důležitým dekoračním prvkem při zařizování interiéru a určitě mohou ovlivnit harmonii stylu, krásu a pohodlí Vašeho domu. Proto je výběru barev potřeba věnovat zvláštní pozornost, eventuálně konzultovat odborníka a investovat více času, abyste našli barvy, které vylepší váš domov.

Některé nejčastější a obvyklé chyby při výběru barev a dekorace interiéru jsou tyto:

Barva dekorace je identická s dominantními objekty v prostoru

Chcete li zdůraznit centrální objekty v místnosti, např. nábytek v obývacím pokoji, zvolte dekorace ve stejné barvě, ale ve světlejších a něžnějších odstínech. Výběr zcela identické barvy uzavírá prostor a kromě toho to, na co byste chtěli poukázat, zůstane nezdůrazněno. Tak ke tmavému nábytku zvolte světlejší odstíny koberce, dekoračních polštářů, závěsů apod.

Zvolení bílé nebo krémové barvy jen proto, že si myslíte, že nemůžete udělat chybu

Pokud si myslíte, že je volba těchto barev nejsnazší volba a že s nimi nemůžete udělat chybu, rozmyslete si to znovu. Dokonce i neutrální barvy jako je bílá, šedá nebo béžová se objevují v četných tónech a odstínech, takže i v tomto případě budete muset obětovat úsilí a čas, abyste si vybrali tu správnou.

Využijte vzorky a omezte se na tři nebo čtyři barvy, které se vám zvláště líbí a které budou vyhovovat místnosti, pro kterou jsou určené. Při malování stěn si sežeňte zkušební vzorek a vymalujte část stěny a pozorujte barvu při denním světle, ale i při nočním osvětlení.

Zvolení příliš světlých a sytých barev

Příliš světlé nebo syté barvy interiéru jsou ve většině případů příliš intenzivní. Velmi prostorná nebo prosluněná místnost může „přetrpět“ barvy jako je citronově žlutá nebo sytě zelená, ale určitě je lepší opce vybrat barvy, které budou ladit s okolím, které Vám poskytnou pocit pohodlí a které skryjí eventuální nedostatky prostoru. Pokud jste si ovšem vždy přáli mít obývací pokoj v červené barvě, místo sytých odstínů si raději vyberte barvy cihlovou nebo malinovou.

Barva nevhodná pro prostor, ke kterému je určena

Teplé barvy ovlivňují dobrou náladu a zdůrazňují pohodlí, takže jsou nejvhodnější volbou pro obývací pokoje. Studené barvy jako je stříbrně-modrá, přírodně-zelená a barvy levandule působí uklidňujícím dojmem a jsou vynikající volbou pro ložnice.

Z druhé strany – zelené zdi v koupelně nebo světlé odstíny žluté barvy v ložnici  mohou působit dráždivě, takže se doporučuje dobře rozmyslet, jak se chcete cítit a čeho chcete se zvolenou barvou docílit v daném prostoru.