KEMOTON STRONG

OPIS PROIZVODA

Koncentrirana pigmentna preparacija za nijansiranje unutarnjih boja za zidove.

POTROŠNJA

Max. 100 ml / 5 l KEMOPOL.

PAKIRANJE

0.10 l

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE