TERMOSTAL 400

OPIS PROIZVODA

TERMOSTAL 400 je jednokomponentni premaz na bazi specijalnih veziva, postojan na temperature do 400 °C. Premaz sadrži aluminijsku pastu koja mu daje srebrni izgled. Upotrebljava se za dekorativnu zaštitu metalnih predmeta kao što su odvodne dimne cijevi, kamini, peći i slični predmeti izloženi temperaturama do 400 °C.

PRIMJENA

Podloga na koju se premaz nanosi mora biti suha, odmašćena, bez hrđe i nečistoća. Preporuča se debljina suhog filma od 15-20 µm što odgovara 60-80 µm mokroga filma. Izbjegavati nanose deblje od 25 µm suhoga filma što odgovara 100 µm mokroga filma. U slučaju debelog nanosa može doći do pucanja premaza.

IZDAŠNOST

11 – 13 m2 /l

POTROŠNJA

0,08 l /m2 za jedan sloj (1 x 20 μm).

MEĐUPREMAZNI INTERVAL

Preporuča se nanošenje 1-2 sloja. Min. međupremazni interval iznosi 2 h pri temp. od 20 °C. Nakon 24 h može se pristupiti zagrijavanju.

RAZRJEĐIVAČ

Razrjeđivač za brzosušive boje.

PAKIRANJE

0,20 l / 0,75 l / 10 l / 18 l

ASORTIMAN

  • srebrna

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE