HARDLUX DS ZAVRŠNI PREMAZ

OPIS PROIZVODA

HARDLUX DS završni premaz je debeloslojni završni premaz na bazi uretanizirane alkidne smole i UV
postojanih pigmenata i punila. Kvalitetan završni premaz za zaštitu željeznih konstrukcija,
poljoprivredne mehanizacije itd.
Premaz odlikuje dobra vremenska otpornost kao i dugotrajno zadržavanje sjaja i nijanse.

PRIMJENA

Na dobro pripremljenu (suhu, čistu i odmašćenu) podlogu nanosi se bezračnim
prskanjem, a na manje površine može se aplicirati kistom ili valjkom.

MEĐUPREMAZI INTERVAL

8 sati pri 20 °C. Uporabno najmanje do datuma označenog na ambalaži

SKLADIŠTENJE

Uskladišteno u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan dosega sunčevih zraka na temperaturi +5 do + 25 °C.

GRANIČNI ATMOSFERSKI UVJETI 

Okolišna temperatura min. +5 °C, relativna vlažnost max. 85%,
temperatura podloge min. 3 °C viša od točke rosišta.

RAZRJEĐIVAČ

Sintetični razrjeđivač.

POSTUPANJE SA OSTACIMA PROIZVODA I AMBALAŽOM

Ambalažu u potpunosti isprazniti od sadržaja. Istu predati u reciklažno dvorište ili zeleni otok. Pravne
osobe predaju kao ambalažni otpad ovlaštenom sakupljaču. HOS: A(i), 500 g/l; max: 499 g/l.

PAKIRANJE

16l / 17l / 18l

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE