SIMPRA silikat primer

OPIS PROIZVODA

Impregnacija na bazi vodene disperzije akrilatnog kopolimera i alkalijskih silikata. Prodire duboko u podlogu te povezuje slabo vezane čestice i ujednačava upojnost podloge.

PRIMJENA

Koristi se za impregniranje površina na koje će se nanositi Fasena silikat. Može se nanositi na sve vrste novih i starih mineralnih podloga. Podloga mora biti stara najmanje 28 dana!

RAZRJEĐIVAČ

Ne razrjeđuje se.

POTROŠNJA

0,03−0,01 l/m2 u jednom sloju ovisno o upojnosti i hrapavosti podloge. Točnu potrošnju odrediti izradom testnog polja na objektu.

PAKIRANJE

5 l / 15 l

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE