FINALTERM SF LJEPILO ZA IZRAVNAVANJE I ARMIRANJE STIROPORA I KAMENE VUNE

OPIS PROIZVODA

FINALTERM SF je profesionalno ljepilo na bazi cementa,punila, vlakana i odgovarajućih aditiva. Namjenjeno je za gletanje i armiranje termoizolacijskih ploča od ekspandiranog polistirena i kamene vune na fasadama.

PRIPREMA PODLOGE l LJEPILA

Podloga na koju se nanosi ljepilo mora biti ravna, čvrsta i očišćena od prašine ili masnih mrlja od oplatnog ulja. Ljepilo se priprema tako da se suhoj mješavini doda 26 masenih % vode (ili na jedan dio vode dodati 3-4 dijela suhe mješavine) i dobro promiješa ručnom električnom miješalicom do potpune homogenizacije. Izmiješana masa ostavi se 5-10 minuta da odstoji, zatim još jednom promiješa prije ugradnje.

NAČIN NANOŠENJA

Ljepilo se nanosi nazubljenom gladilicom u debljini od 2-3 mm. U svježi sloj ljepila potrebno je utisnuti armaturnu mrežicu po cijeloj površini s preklopom min. 10 cm na svim spojevima mrežice. Mrežica mora biti ugrađena u gornjoj trećini ukupnog nanosa ljepila na izolacijskoj ploči. Drugi sloj ljepila armaturnog sloja nanosi se nakon minimalno 24 sata, pod uvjetom da je prvi armaturni sloj ljepila očvrsnuo. Ukupna debljina očvrsnulog temeljnog sloja (armiranje i gletanje) treba biti minimalno 5 mm. Ljepilo ostaviti da se potpuno osuši (najmanje 1 dan za svaki mm debljine). Kao završni sloj nanijeti tankoslojnu dekorativnu žbuku ili disperzivnu boju. 24 sata prije nanošenje završnog sloja obavezno je nanošenje impregnacije. Prije završno dekorativne žbuke nanijeti FINALGRUND UNI impregnaciju, a prije disperzivne boje SIMPRA universal primer, SIMPRA silikon primer ili SIMPRA silikat primer. Radna temperatura prilikom ugradbe ljepila ne smije biti niža od +5 0C i viša od +35 0C, relativna vlažnost zraka ne viša od 80%.

POTROŠNJA

Minimalno 4-6 kg/m2 ovisno o podlozi.

PAKIRANJE

25 kg

ASORTIMAN

  • Siva

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE