FINALTERM SF fiber

OPIS PROIZVODA

FINALTERM SF FIBER je sivi mort za lijepljenje, armiranje i gletanje termoizolacijskih ploča od mineralne kamene vune, ekspandiranog i ekstrudiranog polistirena. Izrađeno je na bazi prirodnih mineralnih veziva, punila granulacije 1,2 mm, odgovarajućih aditiva i polipropilenskih vlakana.

PRIMJENA

Upotrebljava se za dekorativnu obradu fasadnih i unutarnjih zidnih površina. Namijenjen je za ljepljenje termoizolacijskih ploča na podloge od betona, opeke i produžne žbuke te za postavljanje armaturne staklene mrežice na termoizolacijske ploče prije nanošenja završne dekorativne žbuke u ETICS sustavima. Sastavni je dio FINALIT S i FINALIT MV sustava za vanjsku toplinsku izolaciju. Primjenjuje se i kao izravnavajući sloj na betonskim površinama, masama za zaglađivanje, starim i novim mineralnim žbukama, a može se primjenjivati i na pločama od iverice, vlaknenocementnim i gips-kartonskim pločama i dr.

POTROŠNJA

Min. 10 kg/m2 (ljepljenje, armiranje i gletanje) ovisno o tipu podloge i vrsti izolacijskog materijala.

Izravnavajući sloj: 1−2 kg/m²
Ljepljenje: 5−8 kg/m²
Armiranje: 3−5 kg/m²
Dvostruko armiranje: 4−6 kg/m²
Gletanje: 1−2 kg/m²

PAKIRANJE

25 kg

ASORTIMAN

  • siva

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE