FINALIT PODLOŽNA ALUMINIJSKA LETVA

OPIS PROIZVODA

  • upotrebljava se za jednostavno i preciznopostavljanje EPS izolacijskih ploča i ploča od kamene vune
  • služe i kao ojačanje rubnog dijela fasade na prijelazu fasadne površine na podzid