FINALIT EPS STIROPOR PLOČA BEZ PREKLOPA

OSOBINE

 • širina / dužina: 50 / 100 cm
 • debljine ploča: 1 do 15 cm
 • gustoća: 15 kg/m
 • koeficijent toplinske provodljivosti λ: 0,039 W/mK
 • koeficijent difuzijskog otpora vodene pare μ: 20- 40
 • tlačna čvrstoća: 70 Kpa (10% def.)
 • dozvoljeno ravnomjerno opterećenje: 1400 kg/m
 • razred zapaljivosti (EN 13501-1): E
 • vlačna čvrstoća okomito na površinu: 150 kPa

PODRUČJE PRIMJENE

 • kod novogradnje ili pri sanaciji objekata
 • ploča bez preklopa od ekspandiranog polistirena (EPS)
 • koristi se za toplinsku izolaciju kontaktnih fasada i fasadnih sustava FINALIT
 • sprečava nastanak građevinskih oštećenja zbog kondenzacije vodene pare, koja difuzijom ulazi u građevinski dio zgrade