ULTRA LANENO ULJE

OPIS PROIZVODA

ULTRA LANENO ULJE proizvodi se preradom rafiniranog lanenog ulja.

PRIMJENA

ULTRA LANENO ULJE koristi se kao premaz za zaštitu drva i kamena, u proizvodnji boja i lakova, mazivih sapuna i slično. Nije dozvoljena upotreba u kozmetičke, medicinske i prehrambene svrhe.

POTROŠNJA

0,1 l /m2 u jednom sloju.

PAKIRANJE

1 l / 5 l

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE