SIMPRA - HLOUBKOVÁ NANOIMPREGNACE

POPIS PRODUKTU

Simpra je hloubková nanoimpregnace používaná v exteriérech na vysoce nasákavých podkladech, betonu, karbonizovaných vápenných, vápenocementových a cementových omítkách, na podkladech, z nichž se úplně nepodařilo odstranit prach a na než je plánována aplikace akrylátové či silikonové barvy a na vláknocementových a sádrokartonových deskách před natíráním disperzními nátěry či aplikací tenkovrstvých dekorativních omítek. Není vhodná pro použití jako základní nátěr pod silikátovými barvami. Suchý nátěr je bezbarvý, nevytváří film, je bez lesku a proniká do hloubky, sjednocuje a zpevňuje podklad a chrání jej před atmosférickými vlivy. Zpevňuje podklady, které přechází v prach, proto je Simpra impregnace vhodná pro podklady, na které se budou nanášet vyrovnávací a vyztužovací fasádní nátěry obohacené o polymerová pojiva. Je nezbytný jako podklad pod Fasavit a Elastavit.

POUŽITÍ

Před použitím se ředí vodou v poměru 1:1. Zasychání min. 12 hodin, ochrana před srážkami 24 hodin. Podklad, na který se aplikuje, musí být čistý, suchý a pevný. Aplikuje se štětcem, či válečkem v jedné vrstvě na běžně nasákavém podkladu (betonové podklady a omítka) a ve dvou vrstvách v případě velmi nasákavých podkladů (porobeton, sádra).

VYDATNOST

V jedné vrstvě 8 - 10 m2 / 1 litru dle nasákavosti povrchu. Nesmí zmrznout.

BALENÍ

5 l

ŘEDIDLO

Ředí se čistou vodou.

SORTIMENT

  • Bezbarvý