Kemopol - barva na vnitřní stěny

Kemopol barva na vnitřní stěny
VLASTNOSTI

Kemopol barva na vnitřní stěny je klasická vodouředitelná barva na bázi polymerové disperze ve vodě. Je odolná vůči otěru, ne však vůči mytí.

POUŽITÍ
Kemopol je disperzní barva pro ochranu interiérů z vápenných a cementových omítek, soklu, sádrokartonových desek a stěn s pevnými starými nátěry, které je potřeba obnovit. Doporučujeme impregnaci nových stěn Simpra impregnací rozředěnou vodou v poměru 1:1. Aplikuje se štětcem, válečkem či stříkáním. Aplikace další vrstvy následuje až po úplném zaschnutí první vrstvy. Nedoporučuje se aplikace při teplotě pod +5 °C.
VYDATNOST
V jedné vrstvě 5 - 6 m2 / 1 litru dle nasákacosti povrchu.
BALENÍ
2 l / 3 l / 5 l / 10 l / 15 l
ŘEDIDLO

Čistá voda.

ODSTÍNY
Vyrábí se v bílé barvě. Pomocí Top Mix tónovacího systému lze připravit celou řadu odstínů z naší vzorkovnice. K tónování lze použít tónovací koncentráty Kemoton.