Latex Strong - MATNÝ - vysoce kvalitní vodou omyvatelná barva na vnitřní stěny

Latex Strong - MATNÝ vysoce kvalitní vodou omyvatelná barva
na vnitřní stěny
VLASTNOSTI

HOS (EU VOC)

Latex strong je vysoce kvalitní nátěr odolný vůči opotřebení určený pro použití v interiérech, jenž tvoří pevný a pružný nátěrový film. Díky uvedeným vlastnostem je určen k dekoraci velmi zatížených povrchů nacházejících se např. v školách, školkách, nemocnicích, hotelech a jiných veřejných objektech. Je odolný vůči dezinfekčním čisticím prostředkům používaných ve zdravotnických zařízeních. Podle ověřených parametrů nový splňuje výrobek Latex strong matný požadavky článku 13 odstavec 3 Vyhlášky o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy (Úřední věstník 125/2009), proto jej lze používat v prostorách v potravinářském průmyslu. Latex strong matný vyhovuje následujícím předpisům: EN 1015, ISO 2811, ISO 976, EN 13300, EN ISO 11998.

POUŽITÍ

Doporučujeme impregnaci nových stěn Simpra univerzální impregnací naředěnou vodou v poměru 1:1. Na čistý, suchý a pevný podklad se aplikuje štětcem, válečkem či stříkáním ve dvou vrstvách naředěn vodou do 10%. Aplikace další vrstvy následuje až po úplném zaschnutí předchozí vrstvy. Méně zašpiněné povrchy lze obvykle úspěšně obnovit již jednou vrstvou nátěru. Nedoporučuje se aplikace při teplotách pod +5 °C. Po ukončení práce je obal nutno dobře uzavřít a nářadí umýt vodou.

VYDATNOST

V jedné vrstvě 4 - 5 m2 / 1 litru.

BALENÍ

2 l /5 l / 15 l

ŘEDIDLO

Čistá voda.

ODSTÍNY/VZORKOVNICE

Vyrábí se v bílé barvě. Pomocí Top Mix tónovacího systému lze připravit celou řadu odstínů ze vzorkovnice podniku Chromos-Svjetlost, včetně sytých odstínů. Pomocí tónovacích koncentrátů Kemoton lze připravit i pastelové odstíny.