Drvofront -

VLASTNOSTI

Akrylátový vodourozpustný nátěr pro ochranu čelní strany trámů a podobných dřevěných elementů. Má střední viskozitu, je to homogenní modrá hmota tvořící na dřevěném povrchu elastický film s dobrou přilnavostí a odolností vůči atmosférickým vlivům.

POUŽITÍ

Drvofront je ochranný nátěr na dřevo, který brání a snižuje práskání dřeva během rychlého sušení. Snižuje uzavřenost a vznik trhlin na dřevu. Používá se ve skladech či pro sušení v sušírnách.
Drvofront je určen pro nanášení stříkáním. Nátěr je již přípraven k použití, před použitím je však nutno jej důkladně promíchat. Lze jej nanášet i štětcem či máčením, avšak musíme být pozorní na tloušťku filmu.
Po ukončení aplikace se doporučuje nářadí umýt vodou a obal se zbytkem výrobku dobře uzavřít.

VYDATNOST

3-5 m2/kg

BALENÍ

1 kg / 25 kg

ŘEDIDLO

Neředí se.