Top Mat - bezbarvá vodou omyvatelná barva na vnitřní stěny

Top Mat bezbarvá vodou omyvatelná barva
na vnitřní stěny
VLASTNOSTI

 HOS (EU VOC)

TOP MAT je disperzní bezbarvý matný nátěr na bázi kvalitního polymerového pojiva a přísad. Vyniká výbornou přilnavostí na všechny druhy nátěrů na vnitřní stěny. Je paropropustný a vodoodpudivý.

POUŽITÍ

TOP MAT se používá pro ochranu a dekoraci vnitřních stěn. Je určen k ochraně velmi zatížených povrchů nacházejících se ve školách, školkách, nemocnicích a na jiných veřejných místech. Bezbarvým nátěrem TOP MAT se nejčastěji natírají povrchy do výšky 1,5 m na schodištích veřejných budov, protože výrobek usnadňuje udržování čistoty. Podklad, na který se výrobek aplikuje, musí být pevný, suchý, čistý a podle potřeby natřený vhodným nátěrem na vnitřní stěny (KEMOPOL, BRAVO, KEMOPOL PREMIUM). TOP MAT se aplikuje štětcem, válečkem či stříkáním ve dvou vrstvách naředěný vodou do 5%. Lze jej aplikuje při teplotě +5 °C až +35 °C. Při vysoké vlhkosti vzduchu lze očekávat delší dobu zasychání. Po ukončení práce je obal nutno dobře uzavřít a nářadí umýt vodou. Skladovat v suchých a dobře větraných místnostech mimo dosah přímého slunečního záření a při teplotě mezi +5 °C a +25 °C

IINTERVAL MEZI NÁTĚRY

4-6 h (T=+20°C, rel. vlhkost=65%)

VYDATNOST

V jedné vrstvě 5 - 5,5 m2 /1 litru dle nasákavosti povrchu.

BALENÍ

 5 l / 15 l

ŘEDIDLO

Čistá voda do 5%. Nesmí zmrznout!