Aqualux - základní barva na kov

Aqualux základní barva na kov
VLASTNOSTI

HOS (EU VOC)

 

Aqualux základní barva na kov je antikorozní nátěr na kov na bázi vysoce kvalitních surovin a antikorozních pigmentů. Aplikuje se před použitím Aqualux lak, vrchní barvy na dřevo a kov.

 

VÝROBEK JE:

  • ekologicky šetrný
  • nejedovatý
  • ochraňuje před korozí
POUŽITÍ

Podklad musí být zbaven prachu, rzi a mastnot. Před použitím je potřeba Aqualux základní barvu na kov důkladně promíchat! Nanáší se štětcem či válečkem. Neředí se, výrobek však lze v případě potřeby rozředit vodou z vodovodu (max. 5 %). Při aplikaci stříkáním, je potřeba jej rozředit do viskozity 25-30 s dle 4DIN 53211. Nedoporučujeme aplikaci na silném slunci a pod +10°C. Po skončení práce nářadí umyjeme vodou.

IINTERVAL MEZI NÁTĚRY

2-3 hodiny. Po skončení práce nářadí umyjeme vodou.

VYDATNOST

V jedné vrstvě 8 - 10 m2 / 0,75 lit balení.

SYSTÉM

SYSTÉM/ KOV

1. Aqualux základní barva na kov

2. Aqualux lak

ODSTÍNY

 

BALENÍ

 0,75 / 5 l / 18 l

ODSTÍNY
  • ŠEDÝ
  • CERVENÝ