Aqualux - základní barva na dřevo

Aqualux základní barva na dřevo
VLASTNOSTI

HOS (EU VOC)

 

Aqualux základní barva na dřevo se používá jako základní barva na všechny druhy dřeva před použitím Aqualux laku. Je vyroben z vysoce kvalitních surovin a pigmentů.

 

VÝROBEK JE:

  • ekologicky šetrný
  • nejedovatý
  • snadno brousitelný
POUŽITÍ

Dřevěný podklad musí být suchý, jemně obroušený a zbaven prachu. Nedoporučujeme aplikaci na silném slunci a pod +10°C. Před použitím je potřeba barvu důkladně promíchat! Nanáší se štětcem či válečkem. Neředí se, výrobek však lze podle potřeby rozředit vodou z vodovodu (max. 5 %). Při aplikaci stříkáním, je ho potřeba rozředit do viskozity 25-30 s dle 4DIN 53211.

IINTERVAL MEZI NÁTĚRY

2-3 hodiny. Po skončení práce nářadí umyjeme vodou.

VYDATNOST

V jedné vrtsvě 8-10 m2 / 0,75 lit balení.

SYSTÉM

SYSTÉM/ DŘEVO:

1. Aqualux základní barva na dřevo;

2. Aqualux lak

BALENÍ

0,75 l / 5 l / 18 l

ODSTÍNY
  • BÍLÝ