Kemosil - silikátová impregnace

Kemosil silikátová impregnace
VLASTNOSTI

HOS (EU VOC)

 

Kemosil - silikátová impregnace je vodní disperze akrylátového kopolymeru a alkalických silikátů.

POUŽITÍ

Používá se k impregnování povrchů, na které se bude nanášet Kemosil silikátová fasádní barva. Proniká hluboce do podkladu a spojuje odlupující se částice. Lze jej aplikkovat na podezdívky, podklady z cementových omítek, betonu a azbestocementu. Podklad, na který se aplikuje Kemosil silikátová impregnace, musí být čistý, pevný, odmaštěný, suchý a zbaven prachu. Poškození na starých podkladech je potřeba opravit vhodnou omítkou. Aplikuje se nerozředěný štětcem či velurovým válečkem v jedné vrstvě.

VYDATNOST

V jedné vrstvě 5 - 10 m2 / 1 litru dle nasákavosti povrchu.

BALENÍ

5 l / 15 l

ŘEDIDLO

Čistá voda.

ODSTÍNY/VZORKOVNICE