Kemosil - silikátová fasádní barva

Kemosil silikátová fasádní barva
VLASTNOSTI

HOS (EU VOC)

Disperzní silikátová fasádní barva vyrobena na bázi kvalitního akrylátového pojiva, světlostálých pigmentů, draselného vodního skla a přísad pro vodoodpudivost. Silikátové barvy chemicky reagují s podkladem a vytváří vodoodpudivý nátěr s vysokým stupněm paropropustnosti umožňující podkladu „dýchat“. Snadno se aplikuje, dobře kryje a vyniká vysokou odolností vůči atmosférickým vlivům a UV záření.

POUŽITÍ

Je vhodná pro dekoraci a ochranu starých i nových minerálních omítek a obnovu starých silikátových nátěrů. Není určena pro obnovu sádrových a akrylátových podkladů a starých vápenatých a disperzních nátěrů. Podklad musí být pevný, čistý a suchý, bez odlupujících se částic, vysrážených solí a mastnot. Na vhodně připravený podklad je nutno aplikovat Kemosil impregnaci štětcem v jedné vrstvě. Na zaschlý podklad (po 3 dnech zasychání) se Kemosil silikátová fasádní barva aplikuje neředěná či rozředěná max. 5% čisté vody ve dvou vrstvách štětcem či válečkem.

VYDATNOST

V jedné vrstvě 4 - 6 m2/ 1 litru. Nesmí zmrznou.

BALENÍ

5l / 15 l

ŘEDIDLO

Čistá voda.

ODSTÍNY

Vyrábí se v bílém odstínu. Pomocí Top Mix tónovacího systému Chromos Svjetlost lze připravit celou řadu odstínů.