Kemolux - fasádní barva

Kemolux fasádní barva
VLASTNOSTI

HOS (EU VOC)

Kemolux – fasádní barva je vyrobena na bázi akrylátového pojiva a organických rozpouštědel. Vyniká vysokou přilnavostí, odolností vůči atmosférickým vlivům, zásaditým látkám, solím a průmyslovým vlivům. Je paropropustná a odolná vůči UV záření.

POUŽITÍ

Používá se pro ochranu a dekoraci venkovních i vnitřních povrchů omítek, cihel, vláknocementových desek, porobetonu a podobných podkladů na objektech vysokých a nízkých staveb. Podklad musí být čistý, suchý a pevný. Aplikuje se štětcem či válečkem ve 2 vrstvách či stříkáním ve 3 či 4 vrstvách v časovém intervalu 24 hodin. Podezdívky s mořským pískem, betonu z drobeného kamene a porobetonu je potřeba předem naimpregnovat Kemolux fasádní impregnací. Na suchém a nezmrzlém podkladu může aplikace probíhat i při teplotě pod -10 °C.

VYDATNOST

V jedné vrstvě 6 - 8 m2 / 1 litru dle nasákavosti povrchu.

BALENÍ

0.75 l / 2.5 l / 18 l

ŘEDIDLO

Syntetické ředidlo.

ODSTÍNY
  • Bílý.