Fasena - akrylátová fasádní barva

Fasena akrylátová fasádní barva
VLASTNOSTI

HOS (EU VOC)

Disperzní fasádní barva na bázi kvalitního polymerového pojiva a světlostálých pigmentů. Vyniká výbornou přilnavostí a odolností vůči atmosférickým vlivům, zásaditým látkám, solím a průmyslovému znečištění. Je paropropustná a odolná vůči vlivům světelného záření.

POUŽITÍ

Je určena jak k ochraně a dekoraci nových fasádních povrchů (beton, podezdívky, vlánocementové desky apod.), tak i obnově starých nátěrů na bázi akrylátových pojiv v organických rozpouštědlech či disperzních nátěrů. Podklad, na který výrobek aplikujeme, musí být pevný, suchý a čistý, případně po sanaci vhodnou omítkou. Na podklad se vždy doporučuje použít Simpra univerzální impregnaci či výrobek Fasena rozředěný vodou v poměru 1:1. Na zaschlou impregnaci se Fasena aplikuje pomocí štětce, válečku či stříkáním ve dvou vrstvách rozředěná 5-10% vody. Na podklady nevystavené přímému slunečnímu záření ji lze nanášet při teplotách od +5 °C do +35 °C.

VYDATNOST

V jedné vrstvě 4 - 5 m2 / 1 litru dle nasákavosti podkladu. Nesmí zmrznout.

BALENÍ

0.75l / 2 l / 3 l / 5 l / 10 l / 15 l

ŘEDIDLO

Ředí se čistou vodou.

ODSTÍNY

Vyrábí se v bílém odstínu. Pomocí Top Mix tónovacího systému lze připravit celou řadu odstínů jak z naší vzorkovnice Chromos- Svjetlost tak i ze vzorkovnic ostatních výrobců a vzorkovnice RAL.