Elastavit - silikonová samoomyvatelná fasádní barva

Elastavit silikonová samoomyvatelná fasádní barva
VLASTNOSTI

HOS (EU VOC)

Silikona fasádní barva je barva typu SREP – Silicone Resin Emulsion Paint – emulze se silikonovou pryskyřicí. Používá se pro ochranu nových, nekarbonizovaných a starých, již karbonizovaných vápenných, vápenocementových a cementových omítek. Lze ji aplikovat jak na dobře přilnavé silikátové a silikonové nátěry, tak i na všechny druhy minerálních a disperzních dekorativních omítek. Vyniká dobrou vodoodpudivostí a je samoomyvatelná, proto se doporučuje používat na průčelí staveb v centrech měst s velkou dopravou, pro objekty u moře vystavené vlivům soli, pro objekty bez přístřešků vystavené maxi-málnímu vlivu srážek. Je vysoce paropropustná a zlepšuje vysychání zdí. Struktura nátěrového filmu znesnadňuje přístup a vnikání nečistot do struktury filmu suchého nátěru, protože se díky účinkům srážek z povrchu odplavují.

POUŽITÍ

Podklad musí být pevný, čistý, suchý, soudržný a zbaven předchozích vrstev a odloupávajících se částic podkladu. Jako základní nátěr se používá Silikona impregnace při dodržení poměru ředění. Výrobek lze aplikovat pomocí štětce, válečku či stříkáním, vždy v nejméně dvou vrstvách. Mezivrstva se ředí do 15% a vrchní vrstva do max. 10%. Další nátěr následuje po 4-6 hodinách zasychání. Po ukončení práci je po dobu 24 hodin potřeba povrch chránit před srážkami.

VYDATNOST

V jedné vrstvě 4 - 5 m2 / 1 litru dle nasákavosti povrcgu. Nesmí zmrznout.

BALENÍ

5 l / 15 l

ŘEDIDLO

Ředí se čistou vodou.

ODSTÍNY

Vyrábí se v bílém odstínu. Pomocí Top Mix tónovacího systému lze připravit celou řadu odstínů z anorganických pigmentů odolných vůči atmosférickým vlivům a slunečnímu záření.