Dispervan - akrylátová fasádní barva

Dispervan akrylátová fasádní barva
VLASTNOSTI

HOS (EU VOC)

Dispervan barva je vyrobená na bázi vodní emulze polymerových pojiv. Snadno se aplikuje, má dobrou přilnavost na podklad, je paropropustná, odolná vůči alkáliím, otěru a středně těžkým klimatickým podmínkám, je světlostálá.

POUŽITÍ

Podklad, na který se Dispervan aplikuje, musí být suchý, čistý a bez odstupujících částic. Vždy se doporučuje povrch nejprve naimpregnovat Simpra univerzální fasádní impregnací, obzvláště pokud je v podkladu již málo pojiva (pískovitý se sklonem k prášení). Aplikuje se štětcem, válečkem či stříkáním ve dvou vrstvách. Druhá vrstva (neředěná nebo rozředěná 5 - 10% vody) se aplikuje až po úplném zaschnutí první vrstvy. Nepoužijeme-li impregnaci, doporučujeme aplikaci 3 vrstev s tím, že při aplikaci první vrstvy barvu rozředíme 30% vody, další vrstvy pak neředíme, případně rozředíme max. 5 - 10% čisté vody. Práce se nedoporučuje při teplotách nižších než +5 °C!

VYDATNOST

V jedné vrstvě 4 - 5 m2 / 1 litru dle nasákavosti podkladu. Nesmí zmrznout.

BALENÍ

0.75l / 2 l / 3 l / 5 l / 15 l

ŘEDIDLO

Ředí se čistou vodou.

ODSTÍNY

Vyrábí se v bílém odstínu. Pomocí Top Mix tónovacího systému lze připravit celou řadu odstínů jak z naší vzorkovnice tak i ze vzorkovnic ostatních výrobců a vzorkovnice RAL.