Betonton - barva na beton

Betonton barva na beton
VLASTNOSTI

HOS (EU VOC)

 

Barva na beton je vyrobena na bázi speciálních akrylátových polymerových pojiv. Je odolná na všech druzích vápenatých a cementových podkladů. Je odolná vůči atmosférickým vlivům, UV záření a otěru.

POUŽITÍ

Betonton se používá pro ochranu a dekoraci všech druhů betonových a fasádních povrchů, kamene, cihel, cementu a podobných podkladů. Podklad, na který se aplikuje Betonton, musí být pevný, suchý a čistý. Beton musí být starý nejméně 4 týdny. Před aplikací barvy je potřeba podklad naimpregnovat Simpra univerzální impregnací či rozředěnou barvou (barva:voda=1:1). Po zasychání impregnace se Betonton aplikuje neředěný ve dvou vrstvách štětcem, válečkem či stříkáním. Druhá vrstva se aplikuje až po úplném zaschnutí první vrstvy. Nedoporučujeme práci při teplotě nižší než +5 °C a vyšší než +35 °C.

VYDATNOST

V jedné vrstvě 4 - 5 m2 / 1 litru dle nasákavosti podkladu. Nesmí zmrznout.

BALENÍ

0.75l / 5 l / 15 l

ŘEDIDLO

Neředí se.

ODSTÍNY

10 standardních odstínů z naší vzorkovnice. Pomocí TOP MIX tónovacího systému lze připravit celou řadu odstínů jak z vzorkovnice Chromos Svjetlost, tak i ze vzorkovnic jiných výrobců a vzorkovnice RAL.