Latex Strong - vysoce kvalitní vodou omyvatelná barva na vnitřní stěny

Latex Strong vysoce kvalitní vodou omyvatelná barva
na vnitřní stěny
VLASTNOSTI

HOS (EU VOC)

Latex strong je vysoce kvalitní nátěr odolný vůči opotřebení určený pro použití v interiérech, jenž tvoří pevný a pružný nátěrový film. Díky uvedeným vlastnostem je určen k dekoraci velmi zatížených povrchů nacházejících se např. ve školách, školkách, nemocnicích, hotelech a jiných veřejných objektech. Je odolný vůči dezinfekčním čisticím prostředkům používaných ve zdravotnických zařízeních. Podle ověřených parametrů splňuje nový výrobek Latex strong požadavky článku 13. odstavec 3 Vyhlášky o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy (Úřední věstník 125/2009), proto jej lze používat v prostorách v potravinářském průmyslu. Latex strong satin splňuje následující předpisy: EN 1015, ISO 2811, ISO 976, EN 13300, EN ISO 11998.

POUŽITÍ

Doporučujeme impregnaci nových stěn Simpra univerzální impregnací rozředěnou vodou v poměru 1:1. Na čistý, suchý a pevný podklad se aplikuje štětcem, válečkem či stříkáním ve dvou vrstvách rozředěn vodou do 10%. Aplikace další vrstvy následuje až po úplném zaschnutí předchozí vrstvy. Méně ušpiněné povrchy lze obvykle úspěšně obnovit již jednou vrstvou nátěru. Nedoporučuje se aplikace při teplotě pod +5 °C. Po ukončení práce je nutno obal dobře uzavřít a nářadí umýt vodou.

VYDATNOST

V jední vrstvě 4 - 5 m2 / 1 litru. Nesmí zmrznout!

BALENÍ

2 l /5 l / 15 l

ŘEDIDLO

Čistá voda.

ODSTÍNY/VZORKOVNICE

Vyrábí se v bílé barvě. Pomocí Top Mix tónovacího systému lze připravit celou řadu odstínů ze vzorkovnice Chromos-Svjetlost, včetně sytých odstínů. Pomocí tónovacích koncentrátů Kemoton lze připravit i pastelové odstíny.