Drvospoj - lepidlo na dřevo

Drvospoj lepidlo na dřevo
VLASTNOSTI

Drvospoj – lepidlo na dřevo je vyrobeno na bázi vodní disperze polyvinylacetátu.

POUŽITÍ

Používá se jako montážní lepidlo v nábytkářství, stavebním průmyslu a pro lepení všech druhů dřeva. Nejlepších výsledků dosáhneme, je-li teplota lepidla, dřeva a prostoru mezi +14 °C a +30 °C. Na čistý a suchý podklad zbaven prachu se nanáší pomocí zubového hladítka, strojně či ručně. Styčné plochy je potřeba držet pod tlakem 15-30 minut.

VYDATNOST

0,15-0,20 g/m² podle hrubosti podkladu. Nesmí zmrznout.

BALENÍ

0.1 kg / 0.6 kg / 1 kg / 20 kg